יעוץ אירגוני אימון אישי - קוד אתי
 
      פיתוח מנהלים
 

פילוסופיית אימון אישי (Coaching) של ICF


הפדרציה הבינלאומית לאימון ה-ICF דוגלת בשיטת אימון אישי המכבדת את הלקוח כמומחה בתחום עיסוקו ובחייו, שיטת אימון אישי שמאמינה שכל לקוח ניחן ביצירתיות , בתושייה והינו ישות שלמה.
בהסתמך על בסיס זה , בתהליך של אימון אישי, אחריותו של המאמן היא:
• להסתייע בתהליך אימון אישי כדי לגלות, להבהיר, ולהיערך במקביל לרצונות הלקוח.
• להשתמש בכלי אימון אישי כדי עודד את גילויו העצמי של הלקוח.
• לנהל תהליך אימון שיפיק מהלקוח פתרונות ואסטרטגיות אישיים.
• להביא את הלקוח ללקיחת אחריות ולחייבו במתן דין וחשבון.
 

הגדרת אימון אישי עפ"י ICF


אימון אישי הינו מערכת יחסים מתמשכת הגורמת ללקוח להפיק תוצאות יוצאות דופן בחייו, בעסקיו,בקריירה שלו,או בארגון בו הוא מועסק. באמצעות תהליך אימון אישי, הלקוח מעמיק את הבנתו, משפר את יכולותיו, ומשפר את איכות חייו. בכל פגישת אימון אישי, הלקוח בוחר את הנושא בו הוא רוצה להתמקד בשיחה, בעוד המאמן מאזן ותורם באבחנותיו ובשאלותיו. מפגש זה מבהיר ללקוח מהן הפעולות שעליו לבצע ,וגורם לו להוציא אותן לפועל. אימון אישי מאיץ את התקדמותו של הלקוח, ע"י כך שהוא מאפשר התמקדות ומודעות בתהליך הבחירה. תהליך האימון גם מתמקד בנקודת ההתחלה של הלקוח ובנקודה הסופית אליה שואף הלקוח להגיע. מאמנים החברים ומאמנים המוסמכים ע"י ארגון ICF , מכירים בכך שתוצאות האימון תלויים בכוונות, בבחירות ובמעשים של הלקוח, הנתמכים ע"י מאמציו ויישום תוכנית אימון אישי (Coaching) של המאמן.

התקנים וההתנהלות האתית של ICF


כמאמנת:

אני מצהירה שאנהג באופן שישקף בצורה חיובית את מקצוע אימון אישי, ואמנע מלהתעסק בפעולות ובהצהרות העלולות להשפיע באופן שלילי על דעת הציבור באשר למקצוע האימון.

- אני מצהירה כי אמנע ביודעין מהצהרות פומביות כוזבות או מוליכות שולל, מטענות שקריות כתובות ,המיוחסות למקצוע אימון אישי.

- אני מצהירה שאכבד גישות אימון אישי שונות , אכבד את המאמצים והתרומות של אחרים ,ולא אציג אותם כשלי.

- אני מצהירה שאמנע משימוש שלילי ,הנובע מאופי האימון ,אשר עשוי להשפיע לרעה על הלקוח.

- אני מצהירה שאשאף להכיר בסוגיות אישיות העלולות לפגום וליצור סתירה , העלולות להפריע לתהליך אימון אישי וליחסים הבינאישיים בין לקוח לבין מאמן. במקרה שהעובדות והנסיבות ידרשו זאת, אני אפנה מיידית בבקשת סיוע ובהתאם לכך אנקוט בפעולות הנדרשות בין אם זו השעיה או סיום תהליך אימון אישי.

- כמאמנת או כמפקחת למאמנים ולמאמנים עתידיים, אני אנהג בהתאם לקוד האתי של ICF, בכל מצבי אימון ופיקוח.

- אני מצהירה כי אצור במדויק, אשמור, אאחסן ואפטר מכל המסמכים הקשורים למקצוע האימון , באופן שאינו מסכן את סודיותו של המקצוע ומאמץ את החוק.

- אני מצהירה כי אשתמש במידע הקשר של הארגון (כתובות דו א"ל, מספרי טלפון וכו) רק על פי ההרשאה הניתנת ע"י ארגון ICF .

אימון אישי - תנהגות הולמת


- אני מצהירה שאציב גבולות בהירים, הולמים, בעלי רגישות תרבותית, אשר ימנעו מגע פיזי בלתי הולם עם לקוחותיי.

- אני מצהירה שאמנע ממעורבות מינית עם לקוחותיי.

- אני מצהירה שאערוך הסכמים ברורים עם לקוחותיי, ואכבד את ההסכמים שנערכו בנוגע למערכת היחסים בין מאמן אישי ללקוח.

- אני מצהירה שאוודא לפני או בזמן תהליך אימון אישי כי הלקוח מבין את אופי האימון ואת גבולות הסודיות, מבין את ההסכמים הכספיים והסכמים אחרים הנוגעים לאימון.

- אני מצהירה שאציג באופן מדויק את הכישורים , המומחיות ואת ניסיוני כמאמן. אימון אישי - קוד אתי

- אני מצהירה שלא אטעה באופן מכוונן או אבטיח הבטחות כוזבות ללקוח, בקשר לתמורות שיקבל הלקוח ממני או מתהליך אימון אישי.

- אני מצהירה כי לא אמסור בידיעה מידע ו/או ייעוץ מטעים ללקוח.

- אני מצהיר שלא אנצל לרעה ,בידיעתי, את מערכת היחסים בין המאמן לבין לקוח להפקת טובות הנאה אישיים,מקצועיים או כספיים.

- אני מצהירה כי בתהליך האימון עם הלקוח אכבד את זכותו של הלקוח להביא לסיום את תהליך אימון אישי בכל שלב שהוא. אהיה ערני לכך שהלקוח אינו מפיק תועלת יותר מתהליך אימון אישי.

- אני מצהירה כי במידה ואניח כי הלקוח עשוי להפיק תועלת רבה יותר באמצעות מאמן אחר,או שיטה אחרת, אמליץ על כך ללקוח.

אני מצהירה כי אמליץ ללקוח לפנות לשירותים מקצועיים אחרים במידה ואעריך כי התנאים מחייבים זאת.

- אני מצהירה שאנקוט בכל הצעדים הנדרשים על מנת לידע את הרשויות המוסמכות במידה והלקוח חושף כוונות העלולות לסכן אותו או אחרים.

אימון אישי - חיסיון לקוח


- אני מצהירה שאכבד כל מידע שיימסר על ידי הלקוח, למעט מקרים שבהם הלקוח מותיר לי להעביר את המידע, או מידע שעלי למסור על פי חוק.

- אני מצהירה כי אדאג להשיג את אישורו של הלקוח, לפני שחרור מידע או סימוכין הכוללים כל פרט מזהה על הלקוח.

- אני מצהירה כי אדאג להשיג את אישורו של הלקוח לפני שאמסור כל מידע אודות הלקוח לאדם שממנו אני אקבל פיצוי או שיפוי.

אימון אישי - ניגדור עניינים


- במידה ועלול להיווצר מצב של ניגוד עניינים, אדון במצב עם הלקוח על מנת להביא לפתרון הבעיה אני מצהיר שאמנע ככל שניתן מניגוד עניינים ביני לבין הלקוח, כשנגד עיניי תהיה טובת הלקוח.

- אני מצהירה שאגלה או אחשוף בפני הלקוח,כל פיצוי אפשרי או עתידי שינתן לי ע"י גוף שלישי שאליו הלקוח הופנה.

- אני מצהירה כי אמיר שירותים, טובין (סחורות) או תשלומים רק במידה ולא יפגמו במערכת היחסים לקוח מאמן.


 

יש לכם שאלות על אימון אישי ?

כתבו לי ואחזור אליכם תוך 24 שעות

 
 
   
           
doritkay4@gmail.com
 אימון עסקי תקשורת בינאישיתפיתוח מנהליםאימון לקריירה,  אימון מנהלים , הכנה לראיונות עבודהאימון אישיאינטליגנציה רגשיתמאמנת אישית
אימון עסקי תקשורת בינאישיתפיתוח מנהליםאימון לקריירהאימון מנהלים
 , הכנה לראיונות עבודהאימון אישיאינטליגנציה רגשיתמאמנת אישית
 
אימון אישי במרכז , אימון אישי, אימון אישי לקריירה

 
קידום וניהול אתר ibdesign studio 2017 


 
לייבסיטי - בניית אתרים